Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

Ένσταση 111 Βιβλιοθηκονόμων για την Πρόσκληση των Εκπαιδευτικών


111 Βιβλιοθηκονόμοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη από εκπαιδευτικούς των 87 θέσεων στις σχολικές βιβλιοθήκες. Η παρούσα ένσταση (Αριθ. Πρωτ.: 882/12-06-2009) κατατέθηκε στο Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών:
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


ΕΝΣΤΑΣΗΤων 111 Βιβλιοθηκονόμων του κάτωθι πίνακα: (αφαιρείται από το blog για ευνόητους λόγους)


ΚΑΤΑ

Της υπ΄αριθ. πρωτ. 64767/Γ7/03-06-2009 Απόφασης του Υποθργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των νέων βιβλιοθηκών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».


---------------------------------------------

Με την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 64767 /Γ7/03-06-2009 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των νέων βιβλιοθηκών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» καλούνται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 87 θέσεων Υπευθύνων στις νέες Σχολικές Βιβλιοθήκες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με διετή θητεία.

Η παραπάνω απόφαση αποκλείει τους πιθανούς υποψηφίους του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας και ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας να διεκδικήσουν θέσεις για τις οποίες έχουν σπουδάσει και ειδικευτεί. Για το λόγο αυτό η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπ΄ αριθ. πρωτ. 64767 /Γ7/03-06-2009 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) κρίνεται απαράδεκτη και προσβλητική για τον κλάδο των ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. Ειδικότερα αναφέρουμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με το άρθρο μόνο της ΥΑ 128800/Γ7/02 (ΦΕΚ Β΄ 1784/2003, διόρθ.σφ. (ΦΕΚ Β΄ 1384/2004): «Πλαίσιο λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών», ενότητα «Στελέχωση-Οργανόγραμμα», παράγραφος 1 «Την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία της Βιβλιοθήκης έχει ο/η υπέυθυνος/νη Βιβλιοθήκης (Εκπαιδευτικός / Βιβλιοθηκονόμος) ο οποίος αναφέρεται στο Διευθυντή του Σχοολείου. Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης μπορεί να είναι Βιβλιοθηκονόμος ή εκπαιδευτικός με επιμόρφωση ή ειδικές γνώσεις». Από τα παραπάνω γίνεται σαφής και νομικά η δυνατότητα απασχόλησης Βιβλιοθηκονόμων στις σχολικές βιβλιοθήκες, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται προφανής η αδικαιολόγητη εξαίρεση των υποψηφίων του κλάδου των Βιβλιοθηκονόμων (ΠΕ/ΤΕ) από τη διαδικασία των αιτήσεων για την πλήρωση των 87 θέσεων Υπευθύνων στις νέες Σχολικές Βιβλιοθήκες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, στην ενότητα «Τρόποι απόκτησης υλικού», παράγραφος 9.1 ορίζεται ότι στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Σχολείου μετέχει υποχρεωτικά ο Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης καθώς επίσης και ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου και δύο εκπρόσωποι του Συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου.2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2986/02 (ΦΕΚ Α΄ 24) «Σχολικές Βιβλιοθήκες», «για τη λειτουργία των κατά το άρθρο 43 του ν. 1566/1985 Σχολικών Βιβλιοθηκών συνιστώνται στο ΥΠΕΠΘ πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΠΕ βιβλιοθηκονόμων και πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΤΕ βιβλιοθηκονομίας». Συγχρόνως η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου προβλέπει ότι μόνο στην περίπτωση της έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας – που ορίζονται στην αρχή της ίδιας παραγράφου – γίνονται δεκτοί και έχοντες τα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄). Στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν κλήθηκαν καν οι Βιβλιοθηκονόμοι για την κάλυψη των 87 θέσεων στις νέες Σχολικές Βιβλιοθήκες, οπότε δεν είναι δυνατόν να προκύψει έλλειψη υποψηφίων, ώστε να κληθούν οι εκπαιδευτικοί για την συμπλήρωση των θέσεων.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 2986/02 (ΦΕΚ Α΄ 24) «Σχολικές Βιβλιοθήκες», γίνεται αναφορά στην τοποθέτηση των 100 προβλεπόμενων υποψηφίων Βιβλιοθηκονόμων σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν Σχολικές Βιβλιοθήκες. Όπως γνωρίζετε εσείς καλύτερα κι από εμάς, οι 100 συνιστώμενες θέσεις Βιβλιοθηκονόμων δεν έχουν καλυφθεί από την ημερομηνία έκδοσης του νόμου 2986/02 (ΦΕΚ Α΄ 24), στις 13 Φεβρουαρίου 2002, έως και σήμερα 12 Ιουνίου 2009. Για μια άλλη φορά γίνεται αντιληπτή η διάθεση εξαίρεσης του κλάδου των ΠΕ/ΤΕ βιβλιοθηκονόμων από τις θέσεις που προορίζονται για αυτούς. Ο αποκλεισμός των Βιβλιοθηκονόμων από τη διεκδίκηση των θέσεων εργασίας για τις οποίες προορίζονται οδηγεί τον κλάδο μας στην ανεργία.


3. Σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αριθ. Πρωτ. 64767 /Γ7/3-6-2009), η πρώτη κατηγορία των κριτηρίων επιλογής των Υπευθύνων Σχολικών Βιβλιοθηκών συνίσταται στην Επιστημονική κατάρτιση των υποψηφίων όπου μοριοδοτούμενα κριτήρια αποτελούν κυρίως οι σπουδές στη βιβλιοθηκονομία (πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στην Βιβλιοθηκονομία). Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει την αντιφατικότητα της πρόσκλησης, καθώς από την μία απλευρά το εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή οι Βιβλιοθηκονόμοι αποκλείονται από το δικαίωμα στην εργασία στον επιστημονικό τους χώρο, και από την άλλη οι εκπαιδευτικοί που διεκδικούν τις θέσεις καλούνται να έχουν σπουδές στη βιβλιοθηκονομία.


4. Πέραν των διατάξεων που έχουν ληφθεί υπόψη για την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αριθ. Πρωτ. : 64767 /Γ7/3-6-2009), αναφέρεται στη 10η παράγραφο ότι λήφθηκε υπόψη «Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό», δηλαδή οι 87 ήδη διορισμένοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποσπαστούν σε 87 σχολικές μονάδες που θα λειτουργούν οι νέες σχολικές βιβλιοθήκες που έως τώρα δεν λειτουργούσαν καθότι νέες. Ως εκ τούτου δύο τινά μπορούν να προκύψουν:


α. Οι 87 αυτοί εκπαιδευτικοί θεωρούνται πλεόνασμα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα με αποτέλεσμα το ΥΠΕΠΘ να έχει την δυνατότητα απόσπασής τους σε υπηρεσίες που χρίζουν ανάγκης στελέχωσης για να λειτουργήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση διαπιστώνουμε ότι σε δύσκολους καιρούς οικονομικής δυσκαμψίας, στο ΥΠΕΠΘ περισσεύουν 87 εκπαιδευτικοί που παρόλο που δεν χρειάζονται επιβαρύνουν τον κρατικό μας προϋπολογισμό.


β. Οι 87 αυτοί εκπαιδευτικοί δεν περισσεύουν και χρειάζονται για την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε αυτήν την περίπτωση όμως η απόσπασή τους συνεπάγεται τη δημιουργία 87 κενών θέσεων εκπαιδευτικών, για τις οποίες λογικά θα κληθούν να τις καλύψουν νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ή ακόμα και αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίφαση με την παράγραφο 10 («Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό») που λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης (Αριθ. Πρωτ.: 64767 /Γ7, Αθήνα, 3-6-2009), καθώς η οποιαδήποτε πρόσληψη εκπαιδευτικού ακόμα και αναπληρωτή ή ωρομίσθιου συνεπάγεται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.


Και στις δύο περιπτώσεις πάντως οι 87 θέσεις Υπευθύνων στις νέες σχολικές Βιβλιοθήκες μπορούν να καλυφθούν από εξειδικευμένο προσωπικό του κλάδου ΠΕ/ ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Στην μεν πρώτη περίπτωση με την απόσπαση διορισμένων βιβλιοθηκονόμων εφοσον βέβαια το επιθυμούν και με την προϋπόθεση ότι η πρόσκληση δεν είναι μονομερής και απευθύνεται σε Βιβλιοθηκονόμους, και στη δεύτερη περίπτωση με το διορισμό νέων βιβλιοθηκονόμων ή ακόμα και με τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου με βιβλιοθηκονόμους.


Για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός του κλάδου μας


Αιτούμαστε


Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση.


Να διενεργηθεί ο αναγκαίος και εκ του νόμου οριζόμενος, έλεγχος της νομιμότητας της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αριθ. Πρωτ.: 64767/Γ7, Αθήνα, 3-6-2009).


Να αναγνωριστεί ο αποκλεισμός μας από την εν λόγω πρόσκληση εκδήώσης ενδιαφέροντος (Αριθ. Πρωτ.: 64767/Γ7, Αθήνα, 3-6-2009) ως μη νόμιμος και απαράδεκτος.


Να αιτιολογηθεί ο αποκλεισμός των βιβλιοθηκονόμων από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνων για τις νέες Σχολικές Βιβλιοθήκες και η εξαίρεση τους από τη διεκδίκηση των εν λόγω θέσεων εργασίας.


Να ακυρωθεί η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αριθ. Πρωτ.: 64767/Γ7, Αθήνα, 3-6-2009).


Να συνταχθεί εκ νέου και καταλλήλως η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή υποψηφίων ενδιαφερομένων του κλάδου των Βιβλιοθηκονόμων (ΠΕ/ΤΕ) στο διαγωνισμό.


Να διευκρινιστεί ο τρόπος αναπλήρωσης των 87 θέσεων των εκπαιδευτικών που θα μείνουν κενές έπειτα από την απόσπασή τους στις νέες σχολικές βιβλιοθήκες.

Να απαντηθούν ένα προς ένα τα παρακάτω ερωτήματα:


1. Ποιος είναι τελικά ο λόγος της μη προτίμησης εξειδικευμένου προσωπικού σε θέσεις Υπευθύνων σχολικών βιβλιοθηκών;

2. Για ποιο λόγο απαξιώνονται οι σπουδές τόσων ανθρώπων αντικαθιστώντας τους με εκπαιδευτικούς που απλά έχουν παρακολουθήσει ολιγόωρα σεμινάρια;

3. Τα ολιγόωρα σεμινάρια επαρκούν για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να καρπώνονται θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν έχουν σπουδάσει;

4. Τα ολιγόωρα σεμινάρια μπορούν να αντικαταστήσουν τις σπουδές και την κατάρτιση των σπουδών τετραετούς φοίτησης των βιβλιοθηκονόμων;

5. Πόσες ώρες σεμινάρια χρειάζεται να παρακολουθήσουν οι βιβλιοθηκονόμοι για να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό δυναμικό ενός σχολείου;


Παρακαλούμε η απάντηση να αποσταλεί ταχυδρομικά στους κάτωθι υπογραφόντες της παρούσας ένστασης στις εξής ταχυδρομικές διευθύνσεις :

------------------------------

Πάτρα, 12 Ιουνίου 2009

Οι 111 ενιστάμενοι

Αντ΄ αυτών υπογράφοντες οι:

------------------------------


1 σχόλιο:

Γιώργος Κατσαμάκης είπε...

"Ενδιαφέρον" άρθρο θα βρείτε στο paideia.gr (http://paideia-gr.blogspot.com/2009/06/blog-post_18.html#comment-form.
Έχω κάνει σχόλιο, αλλά δεν ξέρω αν θα το βγάλουν.